Razpis

JAVNI RAZPIS

27. JAVNI RAZPIS ZA PODUKREP 4.1 Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2023

NAZIV AKTIVNOSTI

»NALOŽBA V SEJALNO LINIJO«

OPIS AKTIVNOSTI

V okviru naložbe »NALOŽBA V SEJALNO LINIJO«, ki jo bo izvedlo podjetje G G NOVO MESTO d.d., bo potekala nabava sodobne linije za sejanje, s katero bomo v podjetju povečali produktivnost in varnost ter pripomogli k avtomatizaciji proizvodnega procesa.

CILJI IN PRIČAKOVANI REZULTATI

Cilj izvedbe naložbe je izboljšati produktivnost in učinkovitost porabe časa v vrtnariji. Nova sejalna linija bo omogočila avtomatizacijo celotnega postopka - od polnjenja platojev do končnega zalitja.

Rezultat naložbe je nova sodobna linija za sejanje.

POVEZAVE

EC EUROPA
SKP

JAVNI RAZPIS

JAVNI RAZPIS ZA OPERACIJO NALOŽBE V NAKUP NOVE MEHANIZACIJE IN OPREME ZA SEČNJO IN SPRAVILO LESA IZ PRP 2014-2020 ZA LETO 2021 za podukrep M08.6: Podpora za naložbe v gozdarske tehnologije ter predelavo, mobilizacijo in trženje gozdnih proizvodov.

NAZIV AKTIVNOSTI

»NALOŽBA V GOZDARSKO MEHANIZACIJO«

OPIS AKTIVNOSTI

V okviru naložbe »NALOŽBA V GOZDARSKO MEHANIZACIJO«, ki jo bo izvedlo podjetje G G NOVO MESTO d.d., bo potekala nabava novega gozdarskega traktorja, stroja za sečnjo (harvester) in zgibnega prikoličarja (forwarder). Z novimi stroji bomo v podjetju povečali obseg, učinkovitost in varnost sečnje in spravila lesa.

CILJI IN PRIČAKOVANI REZULTATI

S pridobljenimi sredstvi na javnem razpisu želimo zmanjšati negativne učinke dela na okolje, povečati varnost zaposlenih in izboljšati učinkovitost delovnega procesa. Pričakujemo varnejše delo v gozdu in posledično manj poškodb, manjšo obremenitev okolja in večje delovne učinke.

POVEZAVE

EC EUROPA
SKP