Razpis

JAVNI RAZPIS

27. JAVNI RAZPIS ZA PODUKREP 4.1 Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2023

NAZIV AKTIVNOSTI

»NALOŽBA V SEJALNO LINIJO«

OPIS AKTIVNOSTI

V okviru naložbe »NALOŽBA V SEJALNO LINIJO«, ki jo bo izvedlo podjetje G G NOVO MESTO d.d., bo potekala nabava sodobne linije za sejanje, s katero bomo v podjetju povečali produktivnost in varnost ter pripomogli k avtomatizaciji proizvodnega procesa.

CILJI IN PRIČAKOVANI REZULTATI

Cilj izvedbe naložbe je izboljšati produktivnost in učinkovitost porabe časa v vrtnariji. Nova sejalna linija bo omogočila avtomatizacijo celotnega postopka - od polnjenja platojev do končnega zalitja.

Rezultat naložbe je nova sodobna linija za sejanje.

POVEZAVE

EC EUROPA
SKP