Odkup in prodaja lesa

Odkup  lesa

Odkup lesa

 

Gozdno gospodarstvo Novo mesto d.d. vam preko širokega nabora poslovnih partnerjev doma in v tujini nudi korekten in konkurenčen odkup vseh gozdnih sortimentov. Vse gozdne sortimente vam po prevzemu na kamionski cesti plačamo v roku 30 dni, po dogovoru pa tudi na 7 dni. Za vse prevzete in prodane  lesne sortimente vam zagotavljamo:

  • Korekten prevzem ob sodelovanju lastnika,
  • Takojšnjo odpremo,
  • Optimalne tržne cene

Odkup izvajamo na kamionski cesti. Za vse tiste lastnike gozdov, ki nimajo možnosti lastnega organiziranja sečnje in spravila, nudimo tudi odkup na panju. Z visoko usposobljenimi kadri in tehnologijo zagotavljamo kvalitetno opravljeno delo tako v smislu priprave gozdnih sortimentov kot tudi vzpostavitve ustreznega gozdnega reda po opravljenem delu. Prav tako vam z lastno tehnologijo omogočamo tudi izdelavo oziroma  sanacijo gozdnih prometnic (vlak in cest).

Z lastnimi prevoznimi sredstvi vam zagotavljamo takojšen odvoz lesa do kupca oziroma po želji do vašega doma.

Po potrebi vam naš strokovnjak pred izvedbo sečnje po opravljenem ogledu vašega gozda svetuje, glede na trenutne tržne razmere primernost poseka in krojenja lesnih sortimentov, da boste kot lastnik dosegli pri predvideni sečnji največji ekonomski učinek in ob tem ohranili največjo stopnjo zdravstvene kondicije gozda.

Odkup izvajamo preko celega leta. Zaradi zmanjšanja stroškov na najnižjo raven težimo k direktni odpremi lasa do končnih kupcev. Za sortimente, kjer pa to ni mogoče oziroma to zahteva organizacija prevozov kamion-vagon, imamo lasni logistični center v Straži, ki je opremljen z verificirano vago. Ta zagotavlja takojšnjo natančno in korektno izmero.

Za vse dodatne informacije v zvezi z odkupom lesa in gospodarjenjem v vašem gozdu se obrnite na naše odkupovalce:

  • Za območje Črnomelj-Metlika-Dolenjske Toplice- Novo mesto- Šentjernej: Dejan Fink 051 654 980
  • Za območje Trebnje-Žužemberk- Dvor – Kočevje – Ribnica: Dejan Fink 051 654 980

Prodaja lesa

V podjetju se zavedamo pomembnosti dodajanja lesu dodane vrednosti v domačem okolju, zato nas pri trgovini z lesom vodi načelo, da doma prodamo ves les, ki ga domača lesna industrija lahko predela. Vzpostavili smo korekten poslovni odnos s stalnimi poslovnimi partnerji ter na tak način povezali gozd z domačo lesno industrijo.


Izvoz lesa

Izvoz lesa

Presežek lesa, ki ga doma ne moremo predelati izvozimo.

V izvoz gre tako največ lesa za iverne plošče, medtem ko skoraj vso hlodovino prodamo na domačem trgu.