Vzdrževanje cvetličnih nasadkov
Vrtnarska proizvodnja in maloprodaja

Vrtnarska proizvodnja in maloprodaja

Proizvodnja sadik cvetja in zelenjave, ter cvetličarni z vrtnim centrom so del naše poslovne enote Vrtnarstva in Hortikulture. Z maloprodajnimi enotami pokrivamo večji del novomeške kotline s Stražo. Vendar naše stranke prihajajo iz vse Slovenije.

Gozdna proizvodnja

Gozdna proizvodnja je naša prva dejavnost med glavnimi dejavnostmi družbe. Vsebuje predvsem sečnjo, spravilo lesa in gozdno-gojitvena dela.

V okviru lastne proizvodnje izvajamo gozdno proizvodnjo v gozdovih v lasti Republike Slovenije, izvajamo pa jo tudi za manjše in večje zasebne lastnike gozdov.

Gozdna proizvodnja