O podjetju in objave

Razvoj in dejavnosti podjetja

Razvoj in dejavnosti podjetja

Gozdno gospodarstvo Novo mesto d.d. je bilo ustanovljeno leta 1945 z namenom gospodarjenja z gozdovi na področju Dolenjske in Bele Krajine. Podjetje je skozi zgodovino doživelo več organizacijskih sprememb, ki jih je usmerjala država z zakonodajo, tudi zadnje spremembe v gozdarstvu so zahtevale določene ukrepe v smislu prestrukturiranja podjetja. Vendar je podjetje kljub temu v določenih obsegih ohranilo poslovanje v dejavnostih, ki so povezane z gozdarstvo, predelavo lesa ter vrtnarstvom  in hortikulturo.   Danes je podjetje delniška družba v zasebni lasti, ki posluje oziroma izvaja dela v naslednjih dejavnostih:

  • Gozdna proizvodnja
  • Transport in gradnje z servisno delavnico
  • Odkup in prodajo gozdnih lesnih sortimentov
  • Predelavo lesa z soproizvodnjo električne energije
  • Vrtnarstvo in hortikulturo z proizvodnjo in prodajo toplote za ogrevanje

 

Na področju gozdarstva in lesne predelave v podjetju tvorimo začetni del gozdno lesne verige, kajti pokrivamo vse od načrtovanja do izvedbe sečnje in spravila, izgradnje in vzdrževanja gozdnih prometnic ter gozdnogojitvenih in varstvenih del. To nadgrajujemo z prevozom lesa, lastno predelavo na žagarskem obratu kot tudi z soproizvodnjo toplote in električne energije. Na lokaciji enote vrtnarstva in hortikulture proizvajamo toploto iz obnovljivih virov, tako za ogrevanje rastlinjakov kot tudi poslovne stavbe.

 

Pri izvajanju del sodelujemo z lokalnimi izvajalci  področju vseh dejavnostih, ki jih podjetje izvaja. V podjetju imamo vizijo, da smo in bomo urejeno podjetje, ki sledi razvoju na področju svojih dejavnosti in ima pošten odnos tako do zaposlenih, lokalnega okolja in države.