Predelava

Žaga Poganci

Žaga Poganci

Primarna predelava gozdnih lesnih sortimentov in s tem nadaljevanje gozdno lesne verige, ki jo podjetje zasleduje, se izvaja na žagi Poganci –Novo mesto, ki spada med srednje velike žagarske obrate v Sloveniji.

Predelujemo hlodovino iglavcev in listavcev iz državnih in zasebnih gozdov.


Lupljenje in razrez hlodovine

V delovnem procesu je za namene lupljenja hlodovine postavljena lupilna linija znamke Cambio.

Za razrez hlodovine uporabljamo vertikalno hlodovno tračno žago znamke Dinaco in večlistni krožni žagalni stroj znamke EWD. Žagamo hlodovino premera od 20 – 100 cm, dolžine od 2 – 8 m.

Proizvodnja poteka v največji možni meri naročniško, hlodovino razžagamo v polizdelke in izdelke pretežno za znanega kupca.


Hlodovina iglavcev

Hlodovina iglavcev

Hlodovino iglavcev razžagamo v tri osnovne skupine sortimentov žaganega lesa iglavcev in sicer:

Mizarski les – bočne, radialne in pol radialne deske ter plohe namenjene za mizarstvo in stavbno pohištvo, kvaliteta 0 – I / 0 – II /  0 – III.
Gradbeni les – deske, plohe, letve, morale in grede za gradbeništvo in tesarstvo, kvaliteta II / III.
Embalažni les – deske, plohe, morale, gredice za paletno industrijo, kvaliteta IV.


Hlodovina listavcev

Hlodovino listavcev ( v največjem deležu bukev ) prav tako razžagujemo v osnovne sortimente žaganega lesa listavcev in sicer:

deske, plohe za mizarstvo ali nadaljnjo predelavo (samice, polsamice ali robljene deske) kvaliteta 0 – I / 0 – II.
deske, plohe in elemente za decimiranje (kvaliteta II / III)
železniški tirni pragovi, ki jih razžagujemo predvsem iz bukove hlodovine po standardu SIST EN 13145.


Reference

Reference

Pri merah razreza smo v proizvodnji tehnološko tako opremljeni, da smo zelo fleksibilni glede dimenzij presekov  in praktično lahko ponudimo na trg žagan les v vseh možnih variantah po katerih se povprašuje.

Na žagi v Pogancih proizvajamo elektriko iz obnovljivih virov energije – OVE, ki jo v večjem delu porabimo za pogon lastne proizvodnje, viške proizvedene EE prodamo na trgu. Toploto, ki nastane pri kogeneraciji – SPTE , porabimo za sušenje vseh vrst lesa v sušilnih komorah, kjer lahko žagan les termično obdelano po ISPM, za to pa imamo pridobljen tudi HT certifikat.

Ravno tako lahko s proizvodnjo toplote v kotlovnici ustvarimo vodno paro, s pomočjo katere nato v parilni komori obdelujemo žagan les listavcev.

Na ta način nudimo na trgu umetno sušen, termično obdelan in parjen žagan les.

Žagarske izdelke, lahko ponudimo tudi FSC® certificirane (FSC-C009545, TUEV-COC-000977 ).

Smo eden izmed večjih  proizvajalcev in ponudnikov belih bukovih tirnih pragov v Sloveniji.

Žagan les iglavcev in listavcev v večini prodamo v Sloveniji, Italiji, Avstriji, Hrvaški ter v  Nemčiji. Manjši del pa tudi v Srbijo, Bosno in Makedonijo.

 

Za vse dodatne informacije o ponudbi rezanega lesa se obrnite na:                                                                                                             Vodja žage Poganci:      Andrej Mikec         gg-nm.mikec@siol.net         Tel: 07 337 03 10