Žaga Poganci

Primarna predelava gozdnih lesnih sortimentov je organizirana v PE gozdarstvo Straža na žagi Poganci –Novo mesto.

Žaga  Poganci spada med srednje velike žagarske obrate v Sloveniji z letno kapaciteto 20.000 m3 predelane hlodovine, predelujemo izključno hlodovino iglavcev in listavcev, ki ima FSC certifikat.

Lupljenje in razrez hlodovine

V delovnem procesu je za namene lupljenja hlodovine postavljena lupilna linija znamke Cambio.

Za razrez hlodovine uporabljamo vertikalno hlodovno tračno žago znamke Dinaco in večlistni krožni žagalni stroj znamke EWD. Žagamo hlodovino premera od 20 – 100 cm, dolžine od 2 – 8 m.

Proizvodnja poteka v največji možni meri naročniško, hlodovino razrezujemo v polizdelke in izdelke pretežno za znanega kupca.

Hlodovina iglavcev

Hlodovino iglavcev razrezujemo v tri osnovne skupine sortimentov žaganega lesa iglavcev in sicer:

Mizarski les – bočne, radialne in pol radialne deske ter plohe namenjene za mizarstvo in stavbno pohištvo, kvaliteta 0 – I / 0 – II /  0 – III.
Gradbeni les – deske, plohe, letve, morale in grede za gradbeništvo in tesarstvo, kvaliteta II / III.
Embalažni les – deske, plohe, morale, gredice za paletno industrijo, kvaliteta IV.

Hlodovina listavcev

Hlodovino listavcev ( v največjem deležu bukev ) prav tako razžagujemo v osnovne sortimente žaganega lesa listavcev in sicer:

deske, plohe za mizarstvo ali nadaljnjo predelavo (samice, polsamice ali robljene deske) kvaliteta 0 – I / 0 – II.
deske, plohe in elemente za decimiranje (kvaliteta II / III)
železniški tirni pragovi, ki jih razžagujemo predvsem iz bukove hlodovine po standardu SIST EN 13145.

Reference

Smo eden izmed večjih  proizvajalcev in ponudnikov belih bukovih tirnih pragov v Sloveniji.

Pri merah razreza smo v proizvodnji tehnološko tako opremljeni, da smo zelo fleksibilni glede dimenzij presekov  in praktično lahko ponudimo na trg žagan les v vseh možnih variantah po katerih se povprašuje.

Za vse žagarske izdelke in prav tako tudi za ostanke, ki nastanejo pri žaganju
( žamanje, krajniki, odčelki, žagovina),  ki so del naše ponudbe, imamo pridobljen  FSC®– COC certifikat.

Žagan les iglavcev in listavcev v večini prodamo v Sloveniji, Italiji, Avstriji, Hrvaški ter v  Nemčiji. Manjši del pa tudi v Srbijo, Bosno in Makedonijo.

© Copyright GGNM 2015