Odkup stoječega lesa

Odkupimo tudi stoječi les (odkup na panju). Odkazano drevje vam posekamo in spravimo do kamionske ceste z našimi gozdnimi delavci ter uredimo sečišče v skladu s pravili gozdarske stroke.

Les na panju vam plačamo v največ 30 dneh od dneva, ko les odpeljemo s kamionske ceste.

Prodaja lesa

V podjetju se zavedamo pomembnosti dodajanja lesu dodane vrednosti v domačem okolju, zato nas pri trgovini z lesom vodi načelo, da doma prodamo ves les, ki ga domača lesna industrija lahko predela. Vzpostavili smo korekten poslovni odnos s stalnimi poslovnimi partnerji ter na tak način povezali gozd z domačo lesno industrijo.

Izvoz lesa

Presežek lesa, ki ga doma ne moremo predelati izvozimo.

V izvoz gre tako največ lesa za iverne plošče, medtem ko skoraj vso hlodovino prodamo na domačem trgu.

Dodatne informacije

Za vse dodatne informacije v zvezi z odkupom lesa in gospodarjenjem v vašem gozdu  se obrnite na naše odkupovalce:

- območje Novo mesto - Šentjernej -051 654 980 
- območje Dolenjske Toplice - Dolenjske Toplice  051 654 980
- območje Dvor -Kočevje-Ribnica - 031 690 397 
- območje Žužemberk-Grosuplje - 031 768 413 
- območje Semič-Črnomelj - 031 690 397

© Copyright GGNM 2015