Gozdna proizvodnja

Gozdna proizvodnja je naša prva dejavnost med glavnimi dejavnostmi družbe. Vsebuje predvsem:

sečnjo,
spravilo lesa in
gozdno-gojitvena dela.

V okviru lastne proizvodnje izvajamo gozdno proizvodnjo v gozdovih v lasti Republike Slovenije, izvajamo pa jo tudi za manjše in večje zasebne lastnike gozdov.

Načrtovanje in izvajanje gozdne proizvodnje

V podjetju načrtujemo vsa dela gozdne proizvodnje, ter jih skladno z načrti, zakonodajo in ostalimi predpisi tudi izvajamo.

Glede na občasen povečan obseg dela in sezonski vpliv, pa imamo za izvajanje del z usposobljenimi zunanjimi izvajalci tudi sklenjene pogodbe o izvedbi del za posamezna delovišča.

Posek in spravila

Večino poseka in spravila opravimo na klasičen način z motorno žago in prilagojenim kmetijskim traktorjem oziroma zgibnikom. Z razvojem osnovne dejavnosti smo v podjetje vpeljali tudi strojno sečnja, tako da imamo danes  tri komplete strojev za sečnjo in izvoz lesa.

Gozdnogojitvena in varstvena dela

Za opravljanje vseh vrst gozdnogojitvenih in varstvenih del imamo ustrezno usposobljene ljudi, ki dela opravijo skladno z zahtevami stroke. Ker se v podjetju zavedamo, kako zelo sta pomembni nega in varstvo gozda, opravimo vsa predpisana dela.

Glede na obseg dela in sezonski vpliv, imamo za izvajanje del z usposobljenimi zunanjimi izvajalci sklenjene pogodbe o izvedbi del za posamezna delovišča.

Poslovne enote

Za operativno izvajanje del v gozdarstvu imamo organizirane tri poslovne enote gozdarstva, in sicer:

- PE Gozdarstvo Straža v Straži
- PE Gozdarstvo Podturn v Podturnu
- PE Gozdarstvo Črmošnjice v Črmošnjicah

© Copyright GGNM 2015