Prevozi

Pri teh storitvah izvajamo prevoze:

- gozdnih lesnih sortimentov,
- prevoze peska,
- prevoze strojev za sečnjo (I. katg. izrednih prevozov) in
- gradbene stroje.

Gradnja gozdnih prometnic

Ravno tako imamo usposobljeno ekipo, tako tehnično kot tudi kadrovsko, za izvajanje vseh del pri projektiranju, nadzoru, gradnji in vzdrževanju gozdnih prometnic.

Dela v gradbeništvu

Za projektiranje, nadzor in vodenje del v gradbeništvu ima podjetje zaposlene pooblaščene inženirje in je vpisano v register pri inženirski zbornici. Za izvajanje gradbenih del posedujemo vso potrebno opremo: bagre, rovokopač, buldožer, greder, kamion kiper, nakladalec za razsuti tovor.

Za prevoz gozdnih sortimentov uporabljamo gozdarske kamione z polprikolico in prikolico kot tudi vlačilce brez gozdarske nadgradnje.

Glede na obseg dela in sezonski vpliv imamo za izvajanje prevozov, kot tudi del v gradbeništu, sklenjene pogodbe o izvedbi posameznih del z usposobljenimi zunanjimi izvajalci.

Pesek za različne potrebe

Za gradnjo in vzdrževanje gozdnih cest, kot tudi za ostali trg nudimo pesek v vseh frakcijah iz lastnega peskokopa v Soteski,ki ga lahko kupci pridejo sami iskati, lahko pa ga dostavimo tudi mi.

Popravila gozdarske mehanizacije in kamionov

Vse te storitve nudimo v enoti Transport in gradnje v Straži, poleg tega na tej poslovni enoti izvajamo v mehanični delavnici tudi popravila tako kamionov- MAN, gozdarske kot tudi gradbene mehanizacije, imamo pa tudi usposobljeno ekipo za montažo in popravilo gozdarski vitlov Igland.

Dodatne informacije

Za vse dodatne informacije v zvezi s storitvami naše mehanične delavnice ali če ste zainteresirani, da vam opravimo servis ali popravilo vaše mehanizacije, se obrnite na:

Vodja mehanične delavnice:
Mitja Matkovič
Tel: 051-214-183

Vodja PE Transport in gradnje:
Anrej Mirtič
Tel: 041-323-046

© Copyright GGNM 2015