Razvoj in lastniška struktura podjetja

Gozdno gospodarstvo Novo mesto d.d. je bilo ustanovljeno leta 1945 z namenom gospodarjenja z gozdovi na področju Dolenjske in Bele Krajine. Podjetje je skozi zgodovino doživelo več organizacijskih sprememb, ki jih je usmerjala država z zakonodajo. Danes je podjetje delniška družba v zasebni lasti. Večino delnic posedujejo zaposleni in nekdanji zaposleni.  V letu začetku leta 2019 smo zaposlovali 140 ljudi. Pri izvajanju del sodelujemo z lokalnimi izvajalci tako na področju osnovnih dejavnostih podjetja, kot tudi na ostalih dejavnostih. V podjetju imamo vizijo, da smo in bomo urejeno podjetje, ki sledi razvoju na področju svojih dejavnosti in ima pošten odnos tako do zaposlenih, lokalnega okolja in države.

Dejavnosti

Osnovne dejavnosti podjetja so izvajanje vseh del v gozdarstvu. V podjetju pokrivamo vse od načrtovanja do izvedbe sečnje in spravila, izgradnje in vzdrževanja gozdnih prometnic ter gozdnogojitvenih in varstvenih del. Dejavnosti podjetja smo dopolnili še s prevozi lesa in peska, vzdrževanjem in popravilom vse gozdarske in transportne mehanizacije, odkupom in prodajo lesa, proizvodnjo in prodajo vrtnarskih proizvodov, ogrevanjem na lesno biomaso, višinskim obrezovanjem ter povezovanjem gozdno lesne verige. Gozdno lesno verigo nadgrajujemo tudi z lastnim žagarskim obratom.

Letni obseg podjetja obsega:

- Posek in prodaja lesa 
- Odkup GLS iz zasebnih gozdov ...m3,
- Primarna predelava lesa med 18.000 m3 in 20.000 m3,
- Proizvodnja in prodaja vseh frakcij peska med 20.000 m3 in 30.000 m3,
- Opravljanje gozdnogojitvenih in varstvenih del ...... h,
- Novogradnje in rekonstrukcije gozdnih vlak med .. km in .. km,
- Sanacije in vzdrževanje večine gozdnih cest na področju Dolenjske in Bele Krajine
- Proizvodnjo vrtnarskih in zelenjavnih proizvodov na 1 ha površin rastlinjakov.

© Copyright GGNM 2015